1. Điều kiện về thời gian:

  • Giao hàng theo thời gian thỏa thuận trực tiếp với khách hàng

2. Điều kiện về sản phẩm :

  • Hình thức, kiểu dáng theo thỏa thuận trực tiếp với khách hàng trên cơ sở hình ảnh mẫu tham khảo.

3. Điều kiện đổi trả,hoàn tiền :

  • Thỏa thuận trực tiếp với khách hàng, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên. Đảm bảo uy tín và bảo mật trong giao dịch của các bên.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *