0375000589

Lan Hồ Điệp Vàng Trên 50 Cành – V139

Lan Hồ Điệp Vàng

  • Số lượng: Trên 50 cành
  • Mã sản phẩm: lan hồ điệp 139
  • Chậu sứ vàng cao cấp
  • Vận chuyển: Miễn phí vận chuyển 10km
  • Nhận cắm hoa theo yêu cầu